Data posiedzenia:
2020-08-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 17/20 posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2020 r.
4. Informacja o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich.
5. Analiza działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich.
6.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku 396.
7.Korespondencja.
8.Wnioski radnych i sprawy bieżące.