Zarządzenie Nr ORo.0050.481.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosku na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich