Zarządzenie Nr ORo.0050.195.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.