Zarządzenie Nr ORo.0050.191.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie