Zarządzenie Nr ORo.0050.183.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr ORo.0050.21.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00049582/7 oraz obciążającej nieruchomość gruntową będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00077350/7