Zarządzenie Nr ORo.0050.167.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Groszkowej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat