Zarządzenie Nr ORo.0050.114.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. „Pomyśl o zdrowiu - sporty wodne hartują zdrowie” część 1 skierowana do harcerzy i dzieci młodszych a także ich rodziców z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie