Zarządzenie Nr ORo.0050.113.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia ORo.0050.12.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 72/II/2 wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu oraz w sprawie powołania komisji przetargowej