Zarządzenie Nr ORo.0050.98.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie