Zarządzenie Nr ORo.0050.5.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic Solidarności i Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich oraz w sprawie powołania komisji przetargowej