Zarządzenie Nr ORo.0050.817.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.