Zarządzenie Nr ORo.0050.799.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie projektu planu wydatków budżetu miasta na 2020 r. w układzie zadaniowym