Zarządzenie Nr ORo.0050.742.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 72/II/10 oraz w sprawie powołania Komisji Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi