Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.645.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”, objętego Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D8/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. Część 2: Instalacja gazowa.

Zarządzenie Nr ORo.0050.645.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”, objętego Umową o dofinansowanie projektu nr UDA- RPSL.04.03.01-24-04D8/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. Część 2: Instalacja gazowa.

Załączniki

2019.645.zarządzenie (357.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dawid Korbella
Data utworzenia:2019-10-17 09:13:15
Wprowadził do systemu:Dawid Korbella
Data wprowadzenia:2019-10-18 08:59:32
Opublikował:Dawid Korbella
Data publikacji:2019-10-18 13:56:44
Ostatnia zmiana:2019-10-18 13:56:51
Ilość wyświetleń:174