Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.584.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 września 2019 r.w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa 2 zestawów do eksperymentu - nauki przyrodnicze - geografii) (wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych) dla szkół: I Liceum Ogólnokształcącego (Akademicki Zespół Szkół) i II Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Nr 1) w Piekarach Śląskich, w ramach projektu „Piekarskie Licea na medal!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Zarządzenie Nr ORo.0050.584.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 września 2019 r.w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa 2 zestawów do eksperymentu - nauki przyrodnicze - geografii) (wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych) dla szkół: I Liceum Ogólnokształcącego (Akademicki Zespół Szkół) i II Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Nr 1) w Piekarach Śląskich, w ramach projektu „Piekarskie Licea na medal!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Załączniki

2019.584.zarządzenie (431.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dawid Korbella
Data utworzenia:2019-09-13 12:18:50
Wprowadził do systemu:Dawid Korbella
Data wprowadzenia:2019-09-16 12:18:51
Opublikował:Dawid Korbella
Data publikacji:2019-09-16 12:23:17
Ostatnia zmiana:2019-09-16 12:23:31
Ilość wyświetleń:154