Zarządzenie Nr ORo.0050.509.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0151-157/08 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego preferencyjnej stawki czynszowej na wynajem gminnych lokali użytkowych