Zarządzenie Nr ORo.0050.483.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 lipca 2019  roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz innych fakultatywnych zadań w 2019 roku.