Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.