Zarządzenie nr ORo.0050.459.2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela z Zespołu Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.