Zarządzenie Nr ORo.0050.447.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat