Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.431.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2 w Piekarach Śląskich", objęta Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04C2/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej mieszkaniowej-

Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2 w Piekarach Śląskich"

Załączniki

2019.431.zarządzenie (418.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2019-07-01 09:37:29
Wprowadził do systemu:Dawid Korbella
Data wprowadzenia:2019-07-04 09:05:19
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2019-07-05 09:49:25
Ostatnia zmiana:2019-07-05 09:49:34
Ilość wyświetleń:159