Zarządzenie Nr ORo.0050.389.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.