Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.382.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”, objętego Umową o dofinansowanie projektu nr UDA- RPSL.04.03.01-24-04D8/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa !V „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”...

 Zarządzenie Nr ORo.0050.382.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnw sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego - : „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”

Załączniki

2019_382_zarządzenie (107.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krystyna Sobalkowska
Data utworzenia:2019-06-12 12:45:52
Wprowadził do systemu:Krystyna Sobalkowska
Data wprowadzenia:2019-06-14 12:44:19
Opublikował:Krystyna Sobalkowska
Data publikacji:2019-06-14 12:51:03
Ostatnia zmiana:2019-06-14 12:57:44
Ilość wyświetleń:167