W sprawie:
pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Piekary Śląskie

Data uchwaly:
2019-05-30

Numer uchwaly:
IX/112/19

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4223