Uchylenie zarządzenia w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie lokali mieszkalnych, które będą wynajmowane jako lokale socjalne.