Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.206.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2019 r. przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwąZadanie nr 1: Zakup i dostawa 2 zestawów do eksperymentu - nauki przyrodnicze biologia (wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych/biologii) dla szkół I Liceum Ogólnokształcącego (Akademicki Zespół Szkół) i II Liceum Ogólnokształcącego (Zespół Szkół Nr 1) w Piekarach Śląskich, w ramach projektu "Piekarskie Licea na medal!" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Zadanie nr 2: Zakup i dostawa 2 zestawów do eksperymentu - nauki matematyczne (wyposażenie pracowni

Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Zakup i dostawa różnych materiałów naukowych związanych z realizacją projektu „Piekarskie Licea na medal!”.

Załączniki

2019.206.zarządzenie (1022.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2019-03-25 10:29:24
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2019-03-26 10:29:29
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2019-03-26 11:07:21
Ostatnia zmiana:2019-03-26 11:07:32
Ilość wyświetleń:290