Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej.