Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.72.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, projektora, aparatu,zestawu nagłaśniającego w ramach projektu "Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, projektora, aparatu,zestawu nagłaśniającego w ramach projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim".

Załączniki

2019.72.zarządzenie (388.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2019-02-08 14:55:11
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2019-02-15 14:55:23
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2019-02-15 14:59:08
Ostatnia zmiana:2019-02-15 14:59:26
Ilość wyświetleń:210