Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działania Miejskiego rzecznika Konsumentów dla Miasta Piekary Śląskie.