Zamknij okno Drukuj dokument

"Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2 w Piekarach Śląskich", objęta Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04C2/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2 w Piekarach Śląskich”, objęta Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04C2/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

Tutaj pobierz załącznik numer 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, STWiORB)

 

UWAGA!!

 

ZMIANA TERMINU SKłADANIA I OTWARCIA OFERT

TERMIN SKłADANIA OFERT- 28.01.2019 r.. do godziny 11:30

TERMIN OTWARCIA OFERT- 28.01.2019 r. godzina 12:00

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (196.4kB)    
SIWZ (422.3kB)    
Zal1_formularz_oferty_Cz1 (847.5kB)    
Zal1_formularz_oferty_Cz2 (844.5kB)    
Zal2_oswiadczenie_wykluczenie_ (825.5kB)    
Zal3_oswiadczenie_warunki (822kB)    
Zal4_ośw. grupa kapitałowa (751kB)    
Zal5_wykaz_robót (747.5kB)    
Zal6_wykaz osób (744kB)    
Zal7_wzór umowy (337.6kB)    
Zal8_zobowiązanie podmiotu trzeciego (748.5kB)    
Kosztorysy ofertowe cz. 1 (2.7MB)    
Przedmiary robót cz. 1 (2.7MB)    
Kosztorysy ofertowe cz. 2 (543.4kB)    
Przedmiary robót cz. 2 (543kB)    
ogłoszenie o zmianie zamówienia (65.2kB)    
Modyfikacja SIWZ 16.01.2019 (779.5kB)    
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 18.01.2019 (201.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Bożena Twarkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bożena Twarkowska
Data wprowadzenia:2019-01-10 12:32:35
Opublikował:Bożena Twarkowska
Data publikacji:2019-01-10 12:52:35
Ostatnia zmiana:2019-01-28 12:31:32
Ilość wyświetleń:741