Druk nr 6 - projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Piekarach Śląskich