Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.407.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Dostawa 15 tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zadania pn: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich" nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie 4.5 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie" Poddziałanie 4.5.1 "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT".

Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Dostawa 15 tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zadania pn: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”

Załączniki

2018.407.zarządzenie (498.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2018-06-18 14:32:52
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2018-06-18 14:33:09
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2018-06-18 14:38:08
Ostatnia zmiana:2018-06-18 14:38:21
Ilość wyświetleń:414