Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.401.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: Dostarczenie wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, przeprowadzenie kursów dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich oraz w Zespołu SzkółTechniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" nr RPSL.11.02.01-24-008B/17 realizowanym w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dosto

Zarządzono  zorganizować i przeprowadzić proceduryę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Dostarczenie wyposażenia pracowni, przeprowadzenie kursów w ramach projektu Piekarskie szkoły zawodowe na medal.

Załączniki

2018.401.zarządzenie (552.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2018-06-14 08:03:16
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2018-06-15 11:06:15
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2018-06-21 08:23:09
Ostatnia zmiana:2018-06-21 08:23:09
Ilość wyświetleń:261