Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr ORo.0050.369.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Przeprowadzenie kursu CISCO dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" nr RPSL.11.02.01-24-008B/17 realizowanym w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1.Wsparcie szkolnictwa zaw

Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: Przeprowadzenie kursu CISCO dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 - „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich".

Załączniki

2018.369.zarządzenie (356.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2018-05-28 14:34:47
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2018-05-30 14:34:59
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2018-05-30 14:44:43
Ostatnia zmiana:2018-05-30 14:44:44
Ilość wyświetleń:489