Zarzadzenie Nr ORo.0050.136.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr ORo.0050.61.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia PROGRAMU DLA „SYSTEMATYCZNYCH" okreslajacego zasady zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gen. Jerzego Zietka 60 w Piekarach Slaskich.