Zarzadzono zorganizowac i przeprowadzic procedure o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej reki” oraz dokonac wyboru wykonawcy zadania pod nazwa: Dystrybucja energii elektrycznej do budynku polozonego w Piekarach Slaskich przy ul. Jana Dlugosza 92.