Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzaleznionych od srodków psychoaktywnych.