Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego - wsparcie srodowisk abstynenckich.