Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Modernizacja schronu bojowego w dzielnicy Dabrówka Wielka”.