Zamknij okno Drukuj dokument

Ogloszenie o zamówieniu na uslugi spoleczne- uslugi edukacyjne szkolnictwa podstawowego o wartosci szacunkowej nizszej niz kwoty okreslone w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U z 2015r., poz. 2164 z pózn. zm.)

Ogloszenie o zamówieniu

na uslugi spoleczne- uslugi edukacyjne szkolnictwa podstawowego

o wartosci szacunkowej nizszej niz  kwoty okreslone w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz. U z 2015r., poz. 2164 z pózn. zm.)

 

Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia kola zainteresowan- matematycznego dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami   w zakresie przedmiotów matematycznych (zajecia rozwijajace) dodatkowe oraz nauczyciela do prowadzenia pozalekcyjnych zajec wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkól Specjalnych w Piekarach Slaskich w projekcie nr UDA-RPSL.11.01.04-24-004C/15-00„Piekarska Akademia Rozwoju” wspólfinansowanym ze srodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego na lata 2014 -2020,  Os priorytetowa XI Wzmocnienie potencjalu edukacyjnego, Dzialanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego konczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostepu do dobrej jakosci edukacji elementarnej, ksztalcenia podstawowego i sredniego, Poddzialanie 11.1.4. Poprawa efektywnosci ksztalcenia ogólnego –konkurs.

Załączniki

Ogłszenie (1.7MB)    
Załącznik nr 1 (217.8kB)    
Załącznik nr 2 (276.6kB)    
załącznik nr 3a (909.9kB)    
załącznik 3b (935.9kB)    
Załącznik Nr 1 (115kB)    
Załącznik Nr 2 (120.1kB)    
Załącznik nr 3a (119kB)    
Załącznik nr 3b (118kB)    
Wynik skan 11.10.2017 r. (512.7kB)    
Informacja o udzieleniu zamówienia (197.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Izolda Pryk-Lewandowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izolda Pryk-Lewandowska
Data wprowadzenia:2017-09-20 11:08:41
Opublikował:Izolda Pryk-Lewandowska
Data publikacji:2017-09-20 11:37:07
Ostatnia zmiana:2018-03-13 13:46:57
Ilość wyświetleń:87