Zamknij okno Drukuj dokument

GP.1611.35.2017 - Obciazanie nieruchomosci ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. sluzebnosc, uzytkowanie).

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.35.2017

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Obciazanie nieruchomosci ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. sluzebnosc, uzytkowanie).

OGÓLNY OPIS:

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nastepuje odplatnie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wypelniony formularz wniosku.

2.   Wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami wnioskowanej sluzebnosci.

3.   Pelnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

a)     Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny zlozony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b)    Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

c)     Zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.

2.     Dokumenty, które maja byc dostarczone w oryginalach lub uwierzytelnionych kopiach nalezy zlozyc bezposrednio w urzedzie lub przeslac poczta tradycyjna.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

Miejsce zlozenia dokumentów w urzedzie:

Urzad Miasta - Punkt Informowania Mieszkanców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

Przed zlozeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydzialu Gospodarki Przestrzennej.

OPLATY:

1.     Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. h ustawy o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.).

2.     Oplate sadowa oraz koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi wnioskodawca.

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY:

1.     Bez zbednej zwloki.

2.     Postepowanie konczy sie zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie.

2.     Informacje mozna uzyskac równiez telefonicznie.

Wydzial Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 212 (II  pietro); numer telefonu: (32) 77 61 457. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOLAWCZY:

Nie wystepuje.

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

a)     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

b)    Pisemnie poczta tradycyjna.

c)     Pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.

d)    Ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Slaskie lub upowazniona osoba w kazdy poniedzialek od 13:00 do 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z pózn. zm.);

2.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459);

3.     Ustawa z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.);

4.     Uchwala Nr XII/132/07 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z 30 sierpnia 2007 r. w sprawie okreslenia zasad obciazania nieruchomosci gruntowych stanowiacych gminny lub powiatowy zasób nieruchomosci Miasta Piekary Slaskie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci sluzebnosci gruntowych;

5.     Zarzadzenie Nr OR.0151-1/08 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie wykonujacego zadania z zakresu administracji rzadowej z dnia 03 stycznia 2008 r. w sprawie okreslenia zasad obciazania nieruchomosci gruntowych stanowiacych zasób nieruchomosci Skarbu Panstwa ograniczonym prawem rzeczowym w postaci sluzebnosci gruntowych;

6.     Uchwala Nr LIX/601/10Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie okreslenia zasad obciazania nieruchomosci stanowiacych gminny i powiatowy zasób nieruchomosci Miasta Piekary Slaskie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci sluzebnosci przesylu;

7.     Zarzadzenie Nr ORo.0050.132.2012 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie wykonujacego zadania z zakresu administracji rzadowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie okreslenia zasad obciazania nieruchomosci stanowiacych zasób nieruchomosci Skarbu Panstwa ograniczonym prawem rzeczowym w postaci sluzebnosci przesylu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuje sie, iz:

1.   administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie;

2.   dane osobowe beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane;

3.   podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa;

4.   kazdej osobie przysluguje prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

FORMULARZE:

Wniosek o obciazenie nieruchomosci ograniczonymi prawami rzeczowymi (m.in. sluzebnosc, uzytkowanie).

Załączniki

Karta informacyjna GP.1611.35.2017 - Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebność, użytkowanie) (205.7kB)    
GP.1611.35.2017 - WNIOSEK o obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (760kB)    
GP.1611.35.2017 - WNIOSEK o obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (261kB)    

Metadane

Źródło informacji:Danuta Slania-Rodak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Slania-Rodak
Data wprowadzenia:2017-06-19 13:11:41
Opublikował:Danuta Słania-Rodak
Data publikacji:2017-06-20 09:03:38
Ostatnia zmiana:2017-06-20 09:03:39
Ilość wyświetleń:529