Data posiedzenia:
2017-05-16

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do protokolu nr 25/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2017 r.
2. Rozpatrzenie projektu uchwaly Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie w sprawie powolania zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie do przeprowadzenia kontroli ewidencji ksiegowej, sprawozdan budzetowych i sprawozdan finansowych miasta Piekary Slaskie za 2016 rok.
3. Sprawy biezace.
4. Uwagi i wnioski Radnych.