W sprawie:
nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D

Data uchwały:
2017-05-25

Numer uchwały:
XXXVII/450/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3348