Data posiedzenia:
2007-09-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r.
3. Zamknięcie obrad sesji.


Uwagi: