Data posiedzenia:
2016-06-07

Status:
Zakonczone

Porzadek posiedzenia:
1. Uwagi do Protokolu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Slaskie Nr 16/16 z dnia 18 maja 2016 r.

2. Rozpatrzenie skargi na dzialalnosc Dyrektora Zlobka Miejskiego w Piekarach Slaskich z dnia 25 kwietnia 2016 r.

3. Przyjecie sprawozdania pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Slaskich.

4. Sprawy biezace.

5. Wnioski radnych.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z pózn. zm.) fragmenty protokolu zostaly zakreslone ze wzgledu na prywatnosc osób fizycznych.