Zamknij okno Drukuj dokument

Lista tytulów zarzadzen ORo.0050.761.2015 - ORo.0050.780.2015

Zarzadzenie Nr ORo.0050.761.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach pomocy de minimis nieruchomosci polozonych w Piekarach Slaskich pomiedzy ulicami Podmiejska, Pod Lipami i droga wojewódzka 911.

Zarzadzenie nr ORo.0050.762.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budzetu miasta na 2015 rok.

Zarzadzenie nr ORo.0050.763.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budzetowych, w planie  finansowym Urzedu Miasta Piekary Slaskie oraz w planie finansowym zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami na 2015 rok.

Zarzadzenie Nr ORo.0050.764.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierzawe nieruchomosci gruntowej, polozonej w Piekarach Slaskich przy ulicy Bp. Bednorza oraz w sprawie powolania komisji przetargowej.

Zarzadzenie Nr ORo.0050.765.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków jednostek budzetowych  oraz planie finansowym Urzedu Miasta Piekary Slaskie na 2015 rok

Zarzadzenie Nr ORo.0050.766.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Slaskich

Zarzadzenie Nr ORo.0050.767.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej reki" o wartosci zamówienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwa;"Remont boiska pilkarskiego z wymiana oswietlenia przy ulicy Olimpijskiej 3 w Piekarach Slaskich - zamowienie dodatkowe".

Zarzadzenie Nr ORo.0050.768.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr ORo.0050.86.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Piekary Slaskie.

Zarzadzenie Nr ORo.0050.769.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budzetu miasta na 2015 rok

Zarzadzenie Nr ORo.0050.770.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budzetowych, w planie  finansowym Urzedu Miasta Piekary Slaskie oraz w planie finansowym zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami na 2015 rok

Zarzadzenie Nr ORo.0050.771.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartosci zamówienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwa:"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont podwórka szkolnego Miejskiej Szkoly Podstawowej nr 13 pod nazwa "Nowe podwórko dla szkoly z tradycja".

Zarzadzenie Nr ORo.0050.772.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania prawa do korzystania z herbu Miasta Piekary Slaskie.

Zarzadzenie Nr ORo.0050.773.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartosci zamówienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwa: "Obsluga geodezyjna i kartograficzna w 2016 roku Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Miasta w Piekarach Slaskich"

Zarzadzenie Nr ORo.0050.774.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budzetu miasta na 2015 rok

Zarzadzenie Nr ORo.0050.775.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budzetowych, w planie  finansowym Urzedu Miasta Piekary Slaskie oraz w planie finansowym zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami na 2015 rok

Zarzadzenie Nr ORo.0050.776.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: powolania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym p.n. "Organizacja dzialan na rzecz dozywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych".

Zarzadzenie Nr ORo.0050.777.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: powolania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym p.n. "Organizacja miejsc wsparcia i dzialan samopomocowych sluzacych rozwiazywaniu problemów alkoholowych".

Zarzadzenie Nr ORo.0050.778.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: powolania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje w 2016 roku  zadania publicznego w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym p.n. "Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzaleznionych od srodków psychoaktywnych i ich rodzin".

Zarzadzenie Nr ORo.0050.779.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej reki" o wartosci zamówienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwa;"Przebudowa ulicy Damrota - odcinek od km 0.00 do 0,43-skrzyzowanie z ulica Konstytucji 3-go Maja w Piekarach Slaskich-zamówienie uzupelniajace".

Zarzadzenie Nr ORo.0050.780.2015 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia wykazu obejmujacego nieruchomosc lokalowa przeznaczona do sprzedazy na rzecz najemcy wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej niewydzielonej czesci dzialki gruntu.

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2016-05-20 11:56:26
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2016-05-20 13:08:11
Ostatnia zmiana:2016-05-20 13:08:18
Ilość wyświetleń:486