Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. Uchwały Nr XVI/192/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2016"