Zamknij okno Drukuj dokument

Wydzial Organizacyjny

Nazwa:

Wydział Organizacyjny

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

parter - p. 04, 10, II pietro - p. 212-213, III pietro-p.304

Kontakt

Tel. 32 / 3939303, 32 / 3939411, 32 / 3939325, 32 / 3939383,  32 / 7761482, 32 / 3939380, 32 / 3939430

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Sebastian Dobosz

Wydzial Organizacyjny

 

Referat Organizacyjny

1.      sporządzanie projektów schematów struktury organizacyjnej Urzędu,

2.      prowadzenie dokumentów związanych ze stanem prawnym jednostek organizacyjnych Miasta (statuty, regulaminy),

3.      koordynowanie spraw związanych z udziałem Miasta w związkach i porozumieniach,

4.      prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

5.      prowadzenie rejestru przyjęć stron,

6.      prowadzenie rejestru listów mieszkańców,

7.      prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,

8.      prowadzenie rejestru decyzji i poleceń służbowych,

9.      prowadzenie rejestru uchwał Rady, oraz spraw związanych z przekazywaniem projektów uchwał oraz uchwał do właściwych jednostek organizacyjnych,

10.   koordynowanie spraw oraz czuwanie nad terminowym udzieleniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych,

11.   prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta, pracownikom Urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych,

12.   prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

13.   prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, w tym rejestru kontroli,

14.   obsługa kontroli zewnętrznych,

15.   nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,

16.   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru decyzji odmawiających udzielenia informacji,

17.   udostępnianie dokumentacji do prac naukowych,

18.   prowadzenie dokumentacji związanej ze współdziałaniem z jednostkami zewnętrznymi i komórkami Urzędu,

19.   prowadzenie spraw związanych z rzeczami znalezionymi,

20.   prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,

21.   przygotowywanie materiałów związanych z koordynowaniem służb, inspekcji i straży,

22.   prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu i hejnału Miasta przez osoby fizyczne i prawne,

23.   współpraca z instytucjami i organizacjami,

24.   przekazywanie uchwał do organów nadzoru i aktów prawnych wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

25.   prowadzenie dokumentacji współdziałania z organami ścigania,

26.   prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,

27.   prowadzenie dokumentacji i korespondencji z Głównym Urzędem Statystycznym,

28.   nadzór merytoryczny nad Powiatowym Urzędem Pracy,

29.   prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego.

30.   prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,

31.   prowadzenie spraw związanych z petycjami,

32.   prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

33.   prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych           w imieniu Administratora,

34.   rozpatrywanie wniosków:

- o sprostowanie danych,

- o usunięcie danych,

- o ograniczenie przetwarzania,

- o przeniesienie danych,

- o wyrażenie sprzeciwu.

 

 

Referat Gospodarczy

1.      planowanie budzetu administracji,

2.      sporzadzanie harmonogramu wydatków w rozbiciu na miesiace, dzialy, rozdzialy i paragrafy,

3.      realizacja budzetu Miasta z zakresu zadan zleconych, powierzonych przez:

a)     Slaski Urzad Wojewódzki w Katowicach Gminie Piekary Slaskie,

b)     Slaski Urzad Wojewódzki w Katowicach Powiatowi Piekary Slaskie,

4.      opisywanie i zatwierdzanie faktur pod wzgledem merytorycznym w zakresie zadan Wydzialu Organizacyjnego,

5.      prowadzenie ksiag inwentarzowych oraz gospodarka srodkami trwalymi Urzedu,

6.      obsluga centrali telefonicznej,

7.      administrowanie budynkami Urzedu, planowanie i zlecanie inwestycji i remontów z tym zwiazanych,

8.      zapewnienie wlasciwej estetyki oraz utrzymanie porzadku i czystosci w budynkach Urzedu,

9.      przygotowywanie materialów do przetargów w ramach budzetu administracji,

10.   zlecanie ogloszen do mediów,

11.   prowadzenie gospodarki materialowej dla potrzeb Urzedu,

12.   prowadzenie spraw dotyczacych tablic urzedowych, informacyjnych oraz pieczeci,

13.   zglaszanie pracowników na róznego rodzaju kursy i szkolenia,

14.   ubezpieczanie budynków,

15.   wydawanie i rejestracja kart drogowych i ich rozliczanie,

16.   prowadzenie rejestru polecen wyjazdu sluzbowego dla pracowników Urzedu,

17.   rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

18. sporzadzanie dokumentacji dotyczacej przyznawania ryczaltów samochodowych dla pracowników Urzedu Miasta.

 

 

 Kancelaria ogólna

1.      przyjmowanie, wysylanie, rejestracja, segregacja oraz przekazywanie korespondencji,

2.      prowadzenie biura podawczego,

3.      rejestracja faktur przychodzacych do Urzedu,

4.      wydawanie druków wniosków urzedowych,

5.      informowanie o wysokosci oplat za podstawowe dokumenty urzedowe,

6.      prowadzenie Punktu Informowania Mieszkanców,

7.      udostepnianie aktów prawnych,

8.      prowadzenie punktu certyfikacyjnego CC Sekap.

 

Archiwum Zakladowe

1.      przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych,

2.      prowadzenie ewidencji dokumentacji oraz jej przechowywanie i zabezpieczanie,

3.      udostepnianie dokumentacji,

4.      przekazywanie materialów archiwalnych kategorii „A” do archiwum panstwowego,

5.      inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”,

6.      opracowywanie rocznych sprawozdan dotyczacych wykonanych czynnosci,

7.   prowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt i rozszerzeń dotyczących tego dokumentu.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2015-04-14 09:21:28
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2015-04-03 09:21:46
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-04-15 09:15:04
Ostatnia zmiana:2019-04-02 14:41:10
Ilość wyświetleń:2756