SPRAWOZDANIE

z przebiegu konsultacji„Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie

z organizacjami pozarządowymi w roku