Uchwala Nr XXXIV/461/13 z dn. 31.10.2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.